കലിംഗയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ശശി കോഴിക്കോട് കലിംഗ ശശി ആയത് ഇങ്ങനെ!!

നടനും സംവിധായകനുമായ വിജയന്‍ വി നായരെ കാണാനാണ് പാലേരിമാണിക്യം ഒരു പാതിരാക്കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ എന്ന ക്യാമ്പില്‍ ശശിയെത്തിയത്. നാടകരംഗത്ത് നിന്ന് നിരവധി പേരുണ്ടായിരുന്ന ക്യാമ്പില്‍ പലരുടെയും പേര് ശശി എന്നായിരുന്നു.

കലിംഗയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ശശി കോഴിക്കോട് കലിംഗ ശശി ആയത് ഇങ്ങനെ!!
നടനും സംവിധായകനുമായ വിജയന്‍ വി നായരെ കാണാനാണ് പാലേരിമാണിക്യം ഒരു പാതിരാക്കൊലപാതകത്തിന്റെ കഥ എന്ന ക്യാമ്പില്‍ ശശിയെത്തിയത്. നാടകരംഗത്ത് നിന്ന് നിരവധി പേരുണ്ടായിരുന്ന ക്യാമ്പില്‍ പലരുടെയും പേര് ശശി എന്നായിരുന്നു.