ചലച്ചിത്ര താരം ശശി കലിംഗ അന്തരിച്ചു

കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. അഞ്ഞൂറിലധികം നാടകങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ അദ്ദേഹം നിരവധി സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ചലച്ചിത്ര താരം ശശി കലിംഗ അന്തരിച്ചു
കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് കോഴിക്കോട് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. അഞ്ഞൂറിലധികം നാടകങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ അദ്ദേഹം നിരവധി സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.