ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ കടുവയ്ക്ക് കൊവിഡ് 19; മൃഗങ്ങളിലേയ്ക്കും വൈറസ് പടരുന്നു, ആശങ്ക

നാലുവയസ്സുള്ള മലയന്‍ കടുവയായ നാദിയയ്ക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നാദിയ പെണ്‍കടുവയാണ്. നാദിയയ്ക്കു പുറമെ മൂന്ന് കടുവകളിലും സിംഹങ്ങളിലും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടതായി അധികൃതര്‍.

ന്യൂയോര്‍ക്കില്‍ കടുവയ്ക്ക് കൊവിഡ് 19; മൃഗങ്ങളിലേയ്ക്കും വൈറസ് പടരുന്നു, ആശങ്ക

നാലുവയസ്സുള്ള മലയന്‍ കടുവയായ നാദിയയ്ക്കാണ് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. നാദിയ പെണ്‍കടുവയാണ്. നാദിയയ്ക്കു പുറമെ മൂന്ന് കടുവകളിലും സിംഹങ്ങളിലും രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ കണ്ടതായി അധികൃതര്‍.