യുഎഇ യിൽ 477 പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ

യുഎഇ യിൽ 477 പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ

യുഎഇ യിൽ 477 പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് കേസുകൾ. 2  മരണവും രേഖപ്പെടുത്തി.97 പേർ രോഗമുക്തരായി