'വിട മാസ്റ്റ‍ര്‍'; അര്‍ജുനന്‍ മാസ്റ്ററിന് പ്രണാമം അര്‍പ്പിച്ച് സിനിമാ ലോകം

സംഗീത കുലപതിക്ക് യാത്രാമൊഴി ചൊല്ലി സിനിമാ ലോകം. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ മുന്നരയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. 84 വയസുണ്ടായിരുന്നു. വാര്‍ദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കും.

'വിട മാസ്റ്റ‍ര്‍'; അര്‍ജുനന്‍ മാസ്റ്ററിന് പ്രണാമം അര്‍പ്പിച്ച് സിനിമാ ലോകം

സംഗീത കുലപതിക്ക് യാത്രാമൊഴി ചൊല്ലി സിനിമാ ലോകം. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ മുന്നരയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. 84 വയസുണ്ടായിരുന്നു. വാര്‍ദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കും.